یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹ - 2020 November 29
گزارش تصویری
آثار تاریخی تهران قربانی نبود حریم

آثار تاریخی تهران قربانی نبود حریم

شعار سال: تهران، فارغ از آثار تاریخی ثبت‌نشده‌اش، ۷۴۴اثر تاریخی شامل ۱۳بافت تاریخی، ۱۷محوطه، ۱۱۵تپه، ۵۸۶بنا و… دارد که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده‌اند اما از این تعداد اثر تاریخی استان تهران، چه تعداد دارای حریم هستند؟ بررسی‌ها نشان می دهد تنها ۵۰اثر تاریخی استان تهران حریم دارند و ۱۵/۹۶درصد از آثار تاریخی […]
تبلیغات