روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده گفت: باید برای هر دانشجو از بدو ورود به محیط دانشگاه و خوابگاه دانشجویی پرونده سلامت تشکیل شود. " />مشاوره خانواده Archives | تهران رویداد
چهارشنبه, ۱۵ مرداد , ۱۳۹۹ - 2020 August 5
گزارش تصویری
باید برای دانشجویان پرونده سلامت تشکیل شود

باید برای دانشجویان پرونده سلامت تشکیل شود

روانشناس و کارشناس ارشد مشاوره خانواده گفت: باید برای هر دانشجو از بدو ورود به محیط دانشگاه و خوابگاه دانشجویی پرونده سلامت تشکیل شود.

تبلیغات