یک روانشناس گفت: حضور مشاور در محیط‌هایی مانند دانشگاه به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی می‌تواند تا حدود زیادی از کجروی، سوءاستفاده، گناه و اشتباهات پیشگیری کند. " />مشاور روانشناس Archives | تهران رویداد
یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹ - 2020 November 29
گزارش تصویری
حضور مشاور در خوابگاه‌های دانشجویی از کجروی‌ها جلوگیری می‌کند

حضور مشاور در خوابگاه‌های دانشجویی از کجروی‌ها جلوگیری می‌کند

یک روانشناس گفت: حضور مشاور در محیط‌هایی مانند دانشگاه به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی می‌تواند تا حدود زیادی از کجروی، سوءاستفاده، گناه و اشتباهات پیشگیری کند.

تبلیغات