چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰ - 2022 January 19
گزارش تصویری
«بارگذاری بیش از حد ظرفیت» چالش اصلی تهران است

«بارگذاری بیش از حد ظرفیت» چالش اصلی تهران است

شینا انصاری (مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران) درباره مهمترین مشکلات محیط‌زیستی که اکنون تهران با آن مواجه است، اظهار داشت: بارگذاری بیش از حد ظرفیت در شهر تهران به عنوان چالش اصلی این شهر مطرح است. در شهری که ظرفیت اکولوژیک آن در این میزان نیست، ‌بارگذاری بیش از اندازه انجام شده و جمعیت و خدمات در آن متمرکز شده‌اند و دیگر این پهنه زمینی نمی‌تواند فشار و بار در این حد را تحمل کند، در
تبلیغات