سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 25
گزارش تصویری
روزگار سخت مهاجران پاکستانی در ایران

روزگار سخت مهاجران پاکستانی در ایران

شعار سال: طوری پشت به‌ دیوار خرابه – ببخشید خانه- نشسته که انگار وزنه‌ای سنگین اجازه نمی‌دهد سرش را بلند کند. علی با صورتی که هنوز جای زخم‌های آبله‌مرغان رویش مانده، نه می‌داند چند ساله است و نه می‌تواند کلمه‌ای بخواند. دلیلش واضح است؛ نه شناسنامه‌ دارد و نه امکانی برای تحصیل یک مهاجر پاکستانی در […]
تدفین مخفیانه در قبرهای بی‌نام و نشان

تدفین مخفیانه در قبرهای بی‌نام و نشان

شعار سال: اتباع بدون شناسنامه کجا دفن می‌شوند؟ در دو دهه گذشته، محله کن به دلیل بی‌توجهی‌های مدیریت شهری به توسعه و نوسازی آن، به یکی از نقاط خوب و مستعد برای پذیرش مهاجران قانونی و غیرقانونی تبدیل شده است. این محله با دارا بودن بیش از ۱۵۰ هکتار فضای باغی، بزرگ‌ترین پهنه به هم […]
طعم گس فقر زیر خرمالوهای «کن»

طعم گس فقر زیر خرمالوهای «کن»

«پشت سر زنش خیلی حرف بود، می‌گفتند با یک نفر رابطه داشته، چند ماهی بیشتر از عقدشان نگذشته بود که، کسی باورش نمی‌شد. یک روز وسط همین کوچه به جان هم افتادند، «یارعلی» تا جا داشت روی کمرزن، چمباته زده بود، زن بیچاره زیر دست و پا فقط جیغ می‌زد. شعارسال: «پشت سر زنش خیلی […]
تبلیغات