سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 25
گزارش تصویری
۲ انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

۲ انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در احکامی جداگانه سرپرست معاونت حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی این واحد دانشگاهی را معرفی کرد.
ساز و کار حمایت از دانشجویان مرکز رشد محدود به دانشگاه نیست

ساز و کار حمایت از دانشجویان مرکز رشد محدود به دانشگاه نیست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس گفت: ساز و کار حمایت از دانشجویان مرکز رشد، محدود به این دانشگاه نیست؛ بلکه برای کل شهرستان‌‌های غرب استان تهران پیش‌بینی شده است.
تشریح جزئیات پیشرفت ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد شهرقدس

تشریح جزئیات پیشرفت ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد شهرقدس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران، جزئیات پیشرفت ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد شهرقدس را تشریح کرد.
تبلیغات