پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ - 2022 January 20
گزارش تصویری
به زادگاه «کیومرث» اولین پادشاه ایران سفر کنید

به زادگاه «کیومرث» اولین پادشاه ایران سفر کنید

شعار سال: امروزه مؤلفان تواریخ شهری، اهداف متفاوت تری را از آن چه که در نظر گذشتگان بود، مد نظر دارند و در این خصوص ،دغدغه های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهری و آینده نگری برای تحقق چشم انداز توسعه شهری اهمیت می یابد. شهرستان پیشوا، تا پیش از سال ۸۹ از توابع […]
تبلیغات