دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 24
گزارش تصویری
بودجه ۳ میلیارد تومانی برای احیای دروازه دولت

بودجه ۳ میلیارد تومانی برای احیای دروازه دولت

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام خبر نصب مجسمه سعدی در خیابان سعدی گفت: بودجه‌ای ۳ میلیارد تومانی برای احیای دروازه دولت در نظر گرفته شده و قرار است پلازای شهری در منطقه دروازه دولت ایجاد شود.
تبلیغات