پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ - 2022 January 20
گزارش تصویری
بنای با شکوهی که شاه ویران کرد

بنای با شکوهی که شاه ویران کرد

ساختمان تلگرافخانه تهران ساختمان باشکوهی بود که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در میدان توپخانه تهران (میدان سپه پسین) گشایش یافت و در سال ۱۳۴۹ تخریب و ساختمان ۱۴ طبقه مخابرات کنونی جایگزین آن شد. شعار سال: ساختمان تلگرافخانه تهران ساختمان باشکوهی بود که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در میدان توپخانه تهران (میدان سپه پسین) گشایش یافت.گرچه […]
تبلیغات