پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 27
گزارش تصویری
نداشتن مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود

نداشتن مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود

تهران-ایرنا- سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه نبود مدارک هویتی نباید مانع از تحصیل افراد شود، پیشنهاد داد که نهادهای ذیربط کد تحصیل و شناسه ای برای این افراد تعریف کنند تا محدودیتی برای سوادآموزی آنان ایجاد نشود.
تبلیغات