دوشنبه, ۱۸ فروردین , ۱۳۹۹ - 2020 April 6
گزارش تصویری
جمعیت بیکاران استان تهران به ۵۶۴ هزار نفر رسید + جدول

جمعیت بیکاران استان تهران به ۵۶۴ هزار نفر رسید + جدول

افزایش تعداد دستفروشان در بازار معضلی از مشاغل کاذب است که طی چند سال اخیر رو به رشد است. کارشناسان بازار کار می گویند افزایش تعداد دستفروشان در بازار کار و اقتصاد ایران قطعاً نشانه خوبی نیست و نشان‌دهنده کمبود فرصت‌های شغلی […]
تبلیغات