پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 27
گزارش تصویری
تهران روی گسل فقر و آسیب های اجتماعی

تهران روی گسل فقر و آسیب های اجتماعی

رئیس شورای شهر تهران ،فقر را یکی از موضوعات مهم تولید آسیب اجتماعی دانست و گفت: ما هم دچار فقر درآمدی و هم دچار فقر انسانی هستیم. شعار سال: محسن هاشمی در نشست مدیریت شهری و چالش آسیب های اجتماعی افزود: متأسفانه پس از اتفاقات اخیر در کشور، فقر جدیدی هم تولید شد که بخشی از […]
تبلیغات