پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 27
گزارش تصویری
ورکشاپ «استنسیل آرت» چهارمین جشنواره سراسری نقاشی دانشجویی برگزار می‌شود

ورکشاپ «استنسیل آرت» چهارمین جشنواره سراسری نقاشی دانشجویی برگزار می‌شود

دانشگاه هنر ورکشاپ «استنسیل آرت» چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال را در تاریخ ۱۵ دی‌ماه به داوری دکتر بهنام کامرانی درپردیس باغ ملی دانشگاه هنر برگزار می‌کند.
تبلیغات