سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 25
گزارش تصویری
بـاغ کتاب تهران چیست؟

بـاغ کتاب تهران چیست؟

باغ کتاب تهران ۶۵هزار متر مربع زیربنا دارد که ۳۰هزار متر مربع آن (بجز راهروها، تأسیسات و اداری) فضـای مفید و مسقف نمایشگاهی است. به جز این، ۲۵هزار مـتر مربع فضای سبز روی بام باغ کتاب و ۲۰هزار مترمربع فضای قابل استفاده در محوطه وجود دارد که در مجموع، فضای قابل استفاده نمایشگاهی را تا […]
تبلیغات