پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 27
گزارش تصویری
رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند

رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند

قرچک- امام جمعه قرچک گفت: رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند.
سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است

سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است

قرچک- شهردار قرچک با اشاره به اینکه خبرنگاران از مظلوم ترین قشر فرهنگی جامعه هستند گفت: سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است.
تبلیغات