یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹ - 2020 April 5
گزارش تصویری
رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند

رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند

قرچک- امام جمعه قرچک گفت: رسانه های قرچک عملکرد های موثر را به خوبی انعکاس دهند.
سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است

سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است

قرچک- شهردار قرچک با اشاره به اینکه خبرنگاران از مظلوم ترین قشر فرهنگی جامعه هستند گفت: سرای محله خبرنگار در پارک خبرنگار شهر قرچک در حال احداث است.
تبلیغات