پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ - 2022 January 20
گزارش تصویری
آسیب شناسی عدم شناخت نوجوانی

آسیب شناسی عدم شناخت نوجوانی

از آنجایی که کشور ما یکی از جوان ترین جوامع دنیاست که بخش عظیمی از این جمعیت کشور در مدارس راهنمایی و دبیرستان، تحصیل می کنند، لذا می توان گفت که بهترین موقعیتی که می شود با نوجوانان ارتباط منسجم و منظمی برقرار کرد از طریق دستگاه تعلیم و تربیت است. به ویژه اینکه بهترین […]
تبلیغات