دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ - 2022 January 24
گزارش تصویری
روزگار سخت مهاجران پاکستانی در ایران

روزگار سخت مهاجران پاکستانی در ایران

شعار سال: طوری پشت به‌ دیوار خرابه – ببخشید خانه- نشسته که انگار وزنه‌ای سنگین اجازه نمی‌دهد سرش را بلند کند. علی با صورتی که هنوز جای زخم‌های آبله‌مرغان رویش مانده، نه می‌داند چند ساله است و نه می‌تواند کلمه‌ای بخواند. دلیلش واضح است؛ نه شناسنامه‌ دارد و نه امکانی برای تحصیل یک مهاجر پاکستانی در […]
تبلیغات