رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی تصریح کرد: ما دانشگاهیان در قبال پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستیم. " />پیشرفت و آبادانی Archives | تهران رویداد
سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹ - 2020 August 4
گزارش تصویری
دانشگاهیان در پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستند

دانشگاهیان در پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی تصریح کرد: ما دانشگاهیان در قبال پیشرفت و آبادانی کشور مسئول هستیم.

تبلیغات