شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 26
گزارش تصویری
استمرار حضور در خليج فارس نيازمند کار علمي است

استمرار حضور در خليج فارس نيازمند کار علمي است

هفتمین دوره همایش بزرگ «راز انتخاب» بزرگ‌ترین همایش تخصّصی انتخاب‌رشتۀ ایران در فرهنگسراي انديشه برگزار مي شود.
تبلیغات