دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - 2021 January 25
گزارش تصویری
راه برون رفت از جنگ اقتصادی کشور تجاری سازی یافته های علمی است

راه برون رفت از جنگ اقتصادی کشور تجاری سازی یافته های علمی است

محمد حسین مقیمی، بعد از ظهر چهارشنبه در شورای استاندارد استان، با اشاره به لزوم ایجاد دفاتر استاندارد سازی در دستگاه های اجرایی استان تهران که بیشتر با مقوله تولید ارتباط دارند اظهار داشت: هدف از ایجاد این دفاتر، ایجاد هم افزایی بیشتر با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان و تسهیل و تسریع […]
تبلیغات